Kiyomizu-dera

Kiyomizu-dera

The main hall at Kiyomizu-dera

No Comments

Join the Conversation