Ginkaku-ji

Ginkaku-ji

View of Kyoto from the hills of Ginkaku-ji

No Comments

Join the Conversation